Cách vào Facebook khi bị chặn

Cách vào Facebook khi bị chặn

cách vào facebook khi bị chặn - con trung

cách vào facebook khi bị chặn – con trung

Hiện tại thì có một số mạng xã hội  lớn như Facebook, Twitter, Linkedin, Myspace, … đang được nhiều người trên thế giới dùng đó làm nơi chia sẻ dữ liệu, thông tin và nhiều điều khác. Các nhà mạng trong nước ra sức nỗ lực để chặn và muốn người Việt dùng hàng Việt. Tuy nhiên mình xin chia sẻ tới bạn đọc một số cách vào Facebook khi bị chặn hoặc các bạn đang thực hiện một chiến dịch nào đó mà google chặn không cho truy cập với lưu lượng lớn.

Cách vào Facebook khi bị chặn: cách thứ nhất

Các bạn vào Control panel –>Network and Internet Connections —>Network Connections —>Click chuột phải vào Local Area Connection và chọn Properties—> (chọn Internet Protocol là TCP/IP) —> Click tiếp vào Properties — > sau đó nhập vào DNS là: 208.67.222.222

208.67.220.220.

Cách vào Facebook khi bị chặn: cách thứ hai

2. Sửa đổi file hosts.
Thường thì file này (k0 có phần tên mở rộng nhưng thực chất nó là một text file) nằm trong thư mục C:\Windows\System32\drivers\etc.
Bạn mở file này lên bằng một trình Text Editor như Notepad có sẵn trong win chẳng hạn.
Lúc đó bạn sẽ thấy nội dung file này có dạng:

# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a ‘#’ symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost

Bạn copy chính xác đoạn sau paste vào dưới đoạn trên

96.17.180.162 http://www.facebook.com
96.17.180.162 http://www.login.facebook.com 
96.17.180.162 facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 graph.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 vi-vn.connect.facebook.com
96.17.180.162 vi-vn.facebook.com
96.17.180.162 static.ak.connect.facebook.com
96.17.180.162 developers.facebook.com
96.17.180.162 error.facebook.com
96.17.180.162 channel.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com
96.17.180.162 pixel.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com
96.17.180.162 pixel.facebook.com

Sau đó Save lại.

Ở lần đầu tiên vào FB sau khi sửa file hosts, có thể trình duyệt sẽ hiện ra thông báo cảnh báo nhưng vì ta biết rõ về nó rồi cứ bấm bỏ qua để tiếp tục vào FB.

cách vào facebook khi bị chặn - cityplaza

cách vào facebook khi bị chặn – cityplaza

Cách vào facebook không bị chặn: cách thứ ba

đó là các bạn vào google tìm cái soft change IP (Super Hiden) rồi chạy và khi nào ko vào Facebook thì tắt đi cho khỏi tốn tài nguyên. Chúc các bạn thành công và giữ gìn sức khỏe.

One thought on “Cách vào Facebook khi bị chặn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s